preskoči na sadržaj

Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli

Login

ured@os-vkovacica-humnasutli.skole.hr

RADNO VRIJEME

KONTAKTI

_______________________

E-DNEVNIK UPUTE ZA RODITELJE

__________________________

 

PROJEKT BALTAZAR

PROJEKT "ZALOGAJČEK 2"

___________________

 

Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli

________________________

 

JAVNI POZIV ZA PONUDE

__________________________

LIKOVNA KULTURA

 

Tradicijske igračke I.

Tradicijske igračke II.

Tradicijske igračke III.

 

ETNO ELEMENTI
U DRUŠTVENIM IGRAMA

________________________

PODUZETNIŠTVO U PODRUČJU LIKOVNE KULTURE

____________________

KATALOG I CIJENE PROIZVODA
2015./16.

________

OPIS RADA- UZ GLAŽUTA

Babica i Dedek v keramiki

Keramičari-fotogalerija

_____________________

ISTRAŽIVAČKI RAD

TRADICIJSKA JELA
HUMSKO-SUTLANSKOG KRAJA
____________________

JEDINSTVENI  ZAGORSKI   STOL  u tehnici terakote

_______________________

DIZAJN U ETNO KULTURI HRVATSKOG ZAGORJA

ETNO  DIZAJN  U  KERAMICI

____________________________

 

 

___________________

BESPLATNO RJEŠAVANJE ZADATAKA IZ MATEMATIKE

O Š Viktora Kovačića

Comenius Hrvatsko-Poljski

PRAZNOGLAVICA

 

LIKOVNA SKUPINA

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 6. 2015.

Ukupno: 278812
Ovaj mjesec: 3033
Ovaj tjedan: 680
Danas: 52
POPIS UDŽBENIKA

 

UDŽBENICI

1.r. 5.r.
2.r. 6.r.
3.r. 7.r.
4.r. 8.r.

 

JELOVNIK

 

 

 

TIM ZA KVALITETU 2014./ 2015.

Z A P I S N I K

Sastanka TIMA ZA KVALITETU

Održan : 25. rujna 2014. U 12,30 sati

 

Prisutni : Biserka Špiljak, Marija Rebić, Marijana Košutić, Jasminka Podhraški, Jelena Horvat Petanjko, Jadranka Cesarec, Vesna Kunštek, Mirjana Petrak

Odsutni: Robert Borovečki, Paulina Bogović, Zvjezdana Korbar Sekušak – ispričala se, Anita Grofelnik – nije više predstavnik Vijeća roditelja, predstavnik učenika – nije izabran

 

DNEVNI RED:

1.    Usvajanje zapisnika s prethodnog sastanka

2.    Realizacija razvojnog plana škole za 2013./2014. školsku godinu

3.    Donošenje razvojnog plana škole za 2014./2015. školsku godinu

4.    Upiti i prijedlozi

 

Ad 1.)

Ravnateljica je pročitala zapisnik s prethodnog sastanka Tima za kvalitetu, a zatim je uslijedila rasprava u kojoj su doneseni slijedeći zaključci:

- ispitati mogućnost da se prostor škole ogradi od stambenih zgrada i postane jedna cjelina – kontaktirati općinu Hum na Sutli

- količinski povećati obroke za učenike viših razreda

- hitno kontaktirati Humsku udrugu mladih da ponovo postavi ogradu oko teniskih terena na kojima su sprave za vježbanje neprimjerene učenicima kako bi se spriječila eventualna nezgoda učenika

- proslijediti dopis roditelja koji je nastao kao rezultat „kreda“ analize o hitnom donošenju kriterija ocjenjivanja za sve predmete na nivou županije

Nakon donošenja zaključaka zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad 2.)

Ravnateljica Biserka Špiljak je izvijestila o realizaciji razvojnog plana 2013./2014., te je ustanovljeno kako nisu realizirani Dani nadarenosti – radionice i istraživanja u prirodoslovno matematičkom, umjetničkom i jezičnom području za učenike viših razreda zbog nemogućnosti dolaska vanjskih stručnjaka. Zaključeno je da će se ove školske godine svakako pokušati realizirati Dani nadarenosti.

 

 

Ad 3.)

Ravnateljica Biserka Špiljak i defektologinja Marija Rebić upoznale su članove tima s razvojnim planom škole za 2014./2015. U razvojnom planu i dalje su ostala tri prioritetna područja koja su dopunjena novim ciljevima.

1.    Školsko ozračje – i dalje će se raditi na detektiranju faktora rizika u socijalnim interakcijama vršnjaka, također će se kontinuirano nastaviti edukacija roditelja o prihvaćanju različitosti među učenicima, kao i senzibiliziranje okoline za prihvaćanje učenika s TUR-om ; dodatak je dodatna edukacija učitelja o poticanju emocija koje povoljno djeluju na učenje

2.    Rad s nadarenim učenicima – nastavlja se promicanje interesa za nove oblike rada, istraživanja i proširivanja znanja, te poticanje kreativnosti učenika ; dodatno će se nastojati proširiti mreža potpore darovitim učenicima kroz izvanškolske projekte, ali i unutar škole osmisliti plan rada s darovitim učenicima unutar pojedinog predmeta.

Sukladno tome dogovoreno je da će se Timu za projekte pridružiti Petra Kunštek, a svakako i učiteljica stranog jezika.

3.    Unapređivanje nastave – novo područje u razvojnom planu koje potiče upoznavanje s najuspješnijim sustavima obrazovanja, kompetencijama učitelja za 21. stoljeće, usmjeravanje nastave na učenika, jačanje motivacije za učenje, učiniti nastavu zanimljivom i drugačijom upotrebom novih i raznolikih metoda. To će se provoditi kroz realizaciju pedagoških dana uz goste predavače na temu „Kako obrazovanju dodati boje“ i „Profesionalni razvoj učitelja“; prikazom primjera dobre prakse; međukolegijalnim opažanjem nastave, akcijskim istraživanjem na temu kvalitetnih interakcija.

Ovakav razvojni plan jednoglasno je usvojen.

 

Ad 4.)

Nije bilo posebnih upita niti prijedloga.

 

Završeno u 14,30 sati.

 

                                                                                  Zapisničar : Jadranka Cesarec

 

TIM ZA KVALITETU 2014.

Osnovna škola Viktora Kovačića

Hum na Sutli 

 

 

Zapisnik sa sastanka TIMA ZA KVALITETU

održanog u utorak, 01. srpnja 2014. godine, u 10,00 sati

 

Dnevni red:

1.       Samovrednovanje rada škole u 2013./14. školskoj godini

2.       Prijedlozi prioritetnih područja za Razvojni plan –dopune i izmjene

3.       Prijedlozi za Godišnji plan i program i organizaciju rada škole za 20014./15. školsku godinu

4.       Upiti i prijedlozi

 

Na sastanku Tima je bilo nazočno devet  članova tima, dok je četvero bilo odsutno (Jadranka Cesarec, Zvjezdana Korbar Sekušak, Anita Grofelnik  i Paulina Bogović).

 

1.SAMOVREDNOVANJE RADA ŠKOLE U 2013./14. školskoj godini je provedeno u periodu od ožujka do lipnja i to na tri razine: roditelji, učitelji i učenici primjenom upitnika i kreda analize. Rezultati samovrednovanja rada škole od strane roditelja su prezentirani na Vijeću roditelja i učiteljskom vijeću.

Stručna  suradnica Marija Rebić je izvjestila nazočne o rezultatima kreda analize od strane roditelja.

Kao prednosti škole ističu se: produženi boravak i 2 strana jezika,dosta slobodnih aktivnosti i dobra komunikacija,uključivanje učenika u natjecanja ,Crveni križ, suradnja sa školama, rad u jednoj smjeni

mala sredina i manji broj učenika u razrednim odjelima koji omogućuju veću posvećenost djeci, kvalitetna školska kuhinja, dostupnost informacija na webu te stručnost, otvorenost, transparentnost i dobri odnosi  u školi. Roditeljima se posebno sviđa uređenost škole , vrt,otvoreni sat za učenike i roditelje,druženje vršnjaka i široke mogućnosti INNA i IŠA, organizacija rada i predanost ravnateljice školi, kao i predanost većeg broja učitelja radu i dobrobiti djece.

Kao slabosti istaknut je problem sve težih materijalnih uvjeta koji su istaknuti  kroz teškoće sa grijanjem, slabu informatičku opremljenost, dotrajali namještaj i stolariju te problem loših autobusa.

Unatoč zadovoljstvu školskom kuhinjom, roditelji naglašavaju potrebu obilnijih obroka i ranijeg slanja uplatnica.  Predlažu da se nađu organizacijske mogućnosti za izostanak 0-tog sata te da u PŠ Brezno učenici počinju ranije sa nastavom kako nebi bili bez nadzora učitelja.

U SŠ treba mijenjati uvjete na stajalištu autobusa te predlažu da se osobode parkirna mjesta uz školsku zgradu kako bi se omogućilo nesmetano okretanje školskih autobusa.

Roditelji predlažu uvođenje e-dnevnika, sudjelovanje na natjecanjima ,ažuriranje i uređivanje web stranice škole, sudjelovanje u eko-projektima, nastavak održavanja završnice osmih razreda – ponos roditelja i učitelja, veću medijsku  eksponiranost i  osuvremenjivanje opreme.

 

Rezultate samovrednovanja učitelja  (anketa i kreda analiza) je prezentirala ravnateljica Biserka Špiljak. Učitelji kao dobre strane škole ističu školski vrt, produženi boravak, rad u jednoj smjeni, njegovanje tradicije,učenje dva strana jezika,  kvalitetnu nastavu te usmjerenost na rad i dobrobit učenika, učenici dobivaju kvaliteno znanje za nastavak školovanja, stručan i odgovoran učiteljski kadar. Kao slabost ističu se sve teži materijalni uvjeti koji se uz slabu informatičku opremljenost ogledaju i u problemima sa grijanjem, nabavkom tonera i papira, zastarjelom inventaru.

Naglašava se i problem 0-tih i sedmih satova obzirom na prijevoz pitnika. Prilikom uključivanja učenika na natjecanja javlja se problem uključivanja istih učenika u različite aktivnosti te se predlaže prepoznavanje učeničkih talenata i interesa, a time i  uključivanje većeg broja učenika u natjecanja.

Predlaže se poticanje učeničkih kompetencija, uvođenje  djeci zanimljivih INNA za učenike koji su manje opterećeni satnicom.

Učitelji naglašavaju nedostatak međusobne suradnje, no najveći problem vide u demotiviranosti učitelja zbog sveopćeg stanja u društvu, nedovoljnog uvažavanja struke i znanja te mišljenja Ministra Jovanovića o učiteljima.

Predlažu rad na međusobnom povjerenju i uvažavanju roditelja i škole. Važan je  doprinos svakog učitelja pojedinačno na boljem razumijevanju, komunikaciji, širenju međusobnog povjerenja i uvažavanja te  uključivanje  u timski rad.Potrebno je osigurati bolju opremljenost kabineta.

 Učiteljica Jelena Horvat Petanjko predlaže da se na početku školske godine prouči školski etički kodeks, a učiteljica vesna Kunštek da se isto tako ponovno prouče svi pravilnici.

 Ravnateljica predlaže da s eobavezno proradi i Pravilnik o izletima i ekskurzijama, zbog izmjena u pravilniku.

 Učitelji su rad škole ocijenili visokom srednjom ocjenom 3,66.

Učiteljica Jelena Horvat Petanjko naglašava problem stepeništa u PŠ Druškovec, na kojem se oljuštio gornji sloj i predstavlja opasnost za učenike.

Zaključeno je da si najviše možemo pomoći međusobno i svaki osobno radeći na profesionalnom i osobnom rastu.

Kao prioritetna područja učitelji predlažu:

1.Odnos učitelja, roditelja i škole

2.Materijalni uvjeti i opremljenost škole

 

Rezultate kreda analize za učenike je prezentirala psihologinja Marijana Košutić.Obuhvaćeni su učenici I.-IV. razreda te učenici petih, šestih i osmih razreda.

 Početkom lipnja učenici V., VI. i VIII. popunjavanjem ankete iskazali svoje zadovoljstvo radom škole. Rad škole je od većine učenika procijenjen kao vrlo dobar ili odličan, pri čemu se postotak zadovoljstva školom smanjuje sa dobi.

 Radnu disciplinu na satu učenici  procijenjuju kao poticajnu ili uglavnom zadovoljavajuću.

Viši razredi navode slijedeće prednosti:

Postizanje dobrih rezultata na natjecanjima,sportska dvorana,briga za učenike slabijeg soc. statusa,

eko akcije,učitelji,puno izvannastavnih aktivnosti,vanjska igrališta,školska kuhinja,unutarnje uređenje,novi projektori, izlaze spremni iz osnovne u srednju školu,puno projektnih dana.

Kao nedostatke i slabosti učenici naglašavaju:

Nedostatak klima ljeti i grijanja zimi,istrošene klupe i stolci,premali obroci,manjak  informatičke opreme,prokišnjavanje,neprimjereno ponašanje nekih učenika,neredovitost u dolasku na INNA,

manjak higijenskih potrepština,nezanimljiva i nezabavna nastava,nepravednost kod ocjenjivanja.

Smatraju da nose previše knjiga te da program iz pojedinih predmeta nije njima primjeren.

Žale se na nedisciplinu na pojedinim satovima od strane pojedinaca i nepoštivanje učitelja.

Kao mogućnosti poboljšanja učenici navode: više učiti, popravak sanitarija i grijanja te ugradnja klime, više diferenciranih zadataka za darovite učenike,uvesti razvijenije tehnologije, poticati zabavne aktivnosti, više projekata i sportske aktivnosti sa drugim školama. Isto tako predlaže se više zadaće, a manje provjera, više projekata i uključivanje slabijih učenika u razne programe i priredbe.

Učenici nižih razreda kao prednosti navode:

-Dvorana za nogomet, upoznavanje novih prijatelja, zanimljive priredbe, topli obrok, uređen park i igralište, sportska skupina, Eko škola, produženi boravak, humanitarne akcije, lijepa knjižnica– SŠ

-Lijepe učionice, manji broj učenika, topli obroci, rad učiteljice s učenicima, prijateljski odnosi među učenicima, dvorište za igru, Internet u učionicama, INNA ritmika, poštovanje razrednih pravila- PŠD

-Dobri učitelji, nema nasilja, veliko školsko igralište, zajednički razgovori pod lipom, briga o školskom vrtu i okolišu- PŠT

-Rad s korištenjem LCD projektora i novog platna, poštivanje razrednih pravila, velika učiona s kutićima za razne aktivnosti, uključenost u mnoge projekte (Sretni dan, put u Cerić, Večer matematike)- PŠL

-Uključivanje u humanitarne akcije, lijepe priredbe, učenici se dobro slažu- PŠB

-Igra, zabava, druženje, blizina škole, manji broj djece- PŠP

Kao slabosti učenici nižih razreda nabrajaju:

-Odnos starijih učenika prema mlađima, galama, nemogućnost uzimanja dva obroka tijekom nastave, nedostatak kopirnog papira, nedostatak klima, neispravno računalo, nemamo bazen, ne učimo uz tablet- SŠ

-Nema dramske skupine, oronuli zidovi (treba ih obojati), staro stubište, nedostatak grijanja zimi, oronuli pločnik do škole- PŠD

- nema nedostataka- PŠT

-Trebalo bi potpuno nestati nasilje, da ga nema niti rijetko, treba popraviti klackalicu na igralištu- PŠL

-Premalo djece u školi, premala ploča, nema sportske dvorane- PŠB

-Pomanjkanje papira, nedostatak računala- PŠP

Učenici predlažu slijedeće mogućnosti za poboljšanje:

-Da se ne trči po razredu, da dođu u posjetu poznati sportaši, disco u školi, organizacija koncerata, napraviti igralište za golf, obnoviti igralište za tenis, bolja opskrba sportskom opremom, napraviti bazen i travnato nogometno igralište, nabaviti trampolin, mogućnost dovođenja kućnih ljubimaca u školu, uvesti tablete i digitalne udžbenike, više izleta- SŠ

-Napraviti vanjsku učionicu ispod lipe, uvesti centralno grijanje, popraviti asflat na vanjskom igralištu- PŠD

-Da u školi bude više INNA (npr. Športska grupa, likovna grupa, ples), da se roditelji više uključuju u rad škole (radionice, zajedničke igre)- PŠT

-Organizirati međusobno pomaganje učenicima koji teže usvajaju gradivo, da roditelji postave tobogan, vrtuljak i mreže na golove- PŠL

-Da se uvedu tableti - PŠB

-Internet u učionici- PŠP

 

2.PRIJEDLOZI PRIORITETNIH PODRUČJA ZA RAZVOJNI PLAN –DOPUNE I IZMJENE

-Ravnateljica škole je iznijela prioritetna područja razvojnog plana u ovoj školskoj godini i realizaciju po područjima. Predloženo je da se ocjenjivanje i vrednovanje postignuća kao prioritetno područje zaključi. Navedena je praksa slovenskih škola koje koriste mogućnost dodatnih rokova i termina za pisanje ispita. Zaključeno je da svi učitelji predmetne i razredne  nastave dostave kriterije ocjenjivanja učiteljici Nataši Salamon Rebić kako bi se isti uz kriterije iz vladanja stavili na web škole.

- Članovi tima su raspravili način dosadašnjeg mjesečnog planiranja. Predloženo je da se u idućoj školskoj godini na mjesečnom planiranju stavi naglasak na planiranje zajedničkih aktivnosti, fokusiranje na učenike koji trebaju dodatnu podršku, odnosno sadržaje koji se odnose na zajedničko uključivanje učitelja i stručnih suradnika.

-Drugo područje se odnosilo na poticanje pozitivnog školskog ozračja. Planirane aktivnosti su realizirane prema razvojnom planu. Predlaže se ponoviti sociometrijsko ispitivanje početkom iduće školske godine.

-Inkluzija učenika s TUR je također realizirana prema  Razvojnom planu.

- Četvrto prioritetno područje s eodnosilo na rad sa nadarenim učenicima. Iskustva iz realizirane „Večeri matematike“  i „Malim centrima izvrsnosti“su bila pozitivna te je zaključeno da treba nastaviti sa tim aktivnostima. Ove godine je došlo do teškoća u organizaciji Dana nadarenosti i organiziranju radionica u suradnji sa PMF-om. Predloženo je da se iduće godine ovo prioritetno područje zadrži u razvojnom planu i obogati pozivom atraktivnih gostiju te promoviranjem istraživanja.

Kao novo područje rada u Razvojnom planu predložena je inovativnost u nastavi. Ravnateljica naglašava ulogu emocija u nastavi i usmjerenost na  ishode učenja. Treba staviti naglasak na zanimljivost nastave, osuvremenjivanje kroz raznolikost metoda i primjenu suvremene tehnologije.

 

3. Prijedlozi za Godišnji plan i program i organizaciju rada škole za 20014./15.školsku godinu

Učiteljica Jasminka Podhraški naglašava problem preopterećenosti učenika VII.-i VIII. razreda, koji u satnici imaju više od 30 sati tjedno, odnosno 2 puta tjedno po 8 sati, a tri puta tjedno po 7 sati.

Istaknut je administrativni problem upisivanja integriranih dana, terenske nastave i škole u prirodi.

Članovi tima naglasili su potrebu ažurnog upisivanja satova u dnevnik kad se provode integrirani projektni dani.

 

4. Upiti i prijedlozi

-Postavlja se pitanje daljnjeg provođenja učeničke zadruge i rada u vrtu. Zaključeno je da se ova točka iznese na Vijeću roditelja.

-Terenska nastava se planira kao i do sada, ali je treba organizirati prema novom pravilniku.

-Mirjana Petrak predlaže da se izleti provode kao stručne ekskurzije.

 

Sastanak Tima za kvalitetu je završen u 12 h i 30 min.

 

 

Zapisnik: Marija Rebić 

 

___________________________

Sastanak TIMA ZA KVALITETU, 30. siječnja 2014. godine

 

Predloženi dnevni red:

1.     Praćenje realizacije Razvojnog plana škole

2.     Samovrednovanje rada škole u 2013./2014. godini (metodologija i instrumenti, vrijeme ispitivanja)

3.     Projekti škole

4.     Upiti, prijedlozi, inicijative

 

Ravnateljica:

Biserka Špiljak, prof.

 

 

 

 

TIM ZA KVALITETU 2013.

Sastanak tima za kvalitetu održanog 3. VII. 2013.

Dnevni red:

1.Analiza rada  i rezultati samo vrednovanja  rada škole : kreda analiza za roditelje i upitnik za učitelje

2. Prijedlozi za  unaprjeđivanja rada škole u idućoj školskoj godini –prioritetna  područja razvojnog plana

3. Prijedlozi za godišnji plan i program te organizaciju rada  škole u 2 013./2014. šk. godini.

4. Pitanja i prijedlozi

 

Na sastanku tima za kvalitetu su bili nazočni svi članovi tima.

 

 Zaključci:

1.Izraženo je zadovoljstvo radom škole,a  posebno  na području poučavanja, realizaciji nastavnog plana i programa, suradnji sa roditeljima te kvaliteti izvještavanja  o napredovanju učenika.

2.Potrebno je raditi na materijalnoj opremljenosti škole, prvenstveno informatičkoj.

3.Treba  raditi na unapređivanju  odnosa povjerenja, suradništva i poticajne radne klime i to aktivnim uključivanjem svih članova kolektiva.

4. Kao sastavni dio razvojnog plana škole tijekom  iduće školske  istaknuta je kvaliteta školskog ozračja.  Predložena  se slijedeća područja rada:

 a) Rad s učenicima s TUR : senzibiliziranje roditelja i učenika za prihvaćanje učenika s TUR i rad sa roditeljima na razvijanju adaptivnog ponašanja  te osnaživanje učitelja

b)Rad s nadarenima: nastavak  dosadašnjih  te uvođenje novih aktivnosti i projekata  za nadarene učenike

c)  Prevencija nasilja: sa roditeljima i učenicima raditi na prepoznavanju i sprečavanju svih oblika nasilničkog ponašanja, postavljanje pravila,  posljedice kršenja pravila i pomoć učenicima u prepoznavanju nasilničkog ponašanja među vršnjacima.

5. Prihvaćen je prijedlog o ustroju razrednih odjela u idućoj školskoj godini.

6.   Predloženo je ujednačavanje kriterija u ocjenjivanju vladanja na razini škole.

7.   Potrebno je osigurati plaćanje školske kuhinje pojedinačnim plaćanjem roditelja preko uplatnica

   na   račun škole.

 

Stručna služba

___________________________________________

 

Sastanak tima za kvalitetu održanog 31. I. 2013.

 

Predloženi dnevni red:

1.     Praćenje realizacije Razvojnog plana škole

2.     Upoznavanje s projektom „Mali centri izvrsnosti“ – rad s nadarenim učenicima od 1. – 4. razreda

3.     Samovrednovanje rada škole u 2012./2013. godini

4.     Probno ispitivanje u sklopu projekta „Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa“

5.     Upiti i prijedlozi

 

Ravnateljica:

Biserka Špiljak, prof.

 

Rasprava i zaključci:

1.      Realizacija razvojnog plana je u skladu sa planiranim. Prvo prioritetno područje je Ocjenjivanje i vrednovanje postignuća učenika. Očekivana postignuća učenika prema kurikulumu i pojedinim predmetima prezentirana su na UV, a prikupljeni su i kriteriji ocjenjivanja koje su učitelji uskladili i na županijskim stručnim vijećima. Razredna nastava je kriterije objavila na školskom webu. Za predmetnu nastavu kriteriji će se prilagoditi i uskladiti forma za objavu na školskoj web stranici. Analiza završnih i inicijalnih ispita iz PID, MAT i HJ prezentirana je na stručnom skupu učitelja, te su utvrđena potrebna usklađivanja i u samom nastavnom planu i programu, kao i u kriterijima ocjenjivanja. Drugo prioritetno područje je Rad na razvoju radnih navika i kompetencija učenika. Prošle školske godine osmišljene su i provedene radionice za učenike 5.-8. razreda. One su se pokazale vrlo uspješnima te se nastavljaju po istom rasporedu i ove godine, jedan dio je odrađen , drugi dio slijedi u drugom obrazovnom razdoblju.  Knjižničarka provodi projekt poticanja navika čitanja kroz kviz čitanja koji se organizira jednom mjesečno. Otvoreni sat za učenike – sat za konzultacije uveli su samo neki učitelji. Problem je u slobodnim terminima u prijepodnevnom turnusu. Ispitat će se i neke druge mogućnosti (ostajanje poslije nastave?, pitanje prijevoza učenika?). Treće prioritetno područje je Komunikacijske kompetencije učitelja i motivacija za postignućem. Provedeno je jedno istraživanje vezano uz kvalitetu nastave, također su realizirana dva vrlo uspješna pedagoška dana čija tema je bila komunikacija i motivacija. Četvrto prioritetno područje je Učenički kodeks. Razrađen je mini projekt „Zelena zona“ vezan uz razvoju socijalnih vještina i uljudnog ponašanja. Zbog opterećenosti drugim projektima, rad na ovom projektu će se nastaviti u slijedećoj školskoj godini.

2.      Pripremljen je projekt „Mali centri izvrsnosti“ za učenike nižih razreda, s ciljem poticanja rada s darovitima. Na stručnom vijeću RN projekt je razrađen, određeni su domaćini za pojedina područja (PiD, Hrvatski jezik, matematika, GK, LK i TZK) te će se planirani sadržaji realizirati za vrijeme proljetnog odmora učenika. Ove godine će se u radionice moći uključiti učenici koji su identificirani od strane učitelja i stručne službe, kao i učenici koji se se sami prijavili i koji su dodatno motivirani.

3.      Samovrednovanje rada škole i ove godine će se provoditi sa istim instrumentima, odnosno upitnicima i KREDA analizom. Za učitelje će se primijeniti Upitnik, a za učenike i roditelje KREDA analiza. Dogodine će se instrumenti zamijeniti. Analiza će biti Ispitivanje će se provesti tijekom 3 i 4. mjeseca, a rezultati će biti prezentirani na Učiteljskom vijeću i Vijeću roditelja.

4.      Tim za kvalitetu je upoznat sa sudjelovanjem u projektu NCVVO „Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa“. Učenici 8. razreda naše škole će sudjelovati u testiranju iz povijesti i fizike.

 

ANALIZA UPITNIKA ZA UČITELJE

KREDA  ANALIZA- UČITELJI

KREDA ANALIZA- UČENICI

 

TIM ZA KVALITETU 2011

TIM ZA KVALITETU 2012

 

 

 

 

preskoči na navigaciju